Tancar
Tancar
Massó Paquetería Agrícola

Ref. 373668080Kay 24 JED

Kay 24 JED-373668080
Insecticida piretroide altament actiu pel control de múltiples plagues en cultius hortícoles y fruiters.
- Insecticida polivalent contra pugó, trips, psil·la, prays, empoasca i altres insectes mastegadors.
- Molt actiu a altes temperatures.
- Autoritzat en jardineria exterior domèstica.
- Acció per contacte i ingestió.
Composició Tau-fluvalinat 24% p/v (240 g/l)
Dosi 8 cc per a una motxilla de 15 litres (0,5 cc/1 L).