Avís legal

Els continguts i elements gràfics del lloc web www.martiagricola.com són propietat i estàn gestionats per Martí Fabrés, S.L.:

Registre Mercantil de Barcelona, foli 159, tom 28.781, full núm. B-141.928, Inscripció 1a.
Ctra. de Navarcles, Km. 4,8
Polígon Industrial Riu d'Or
08251 Santpedor, Barcelona
T. 938 272 307 - F. 938 272 474
info@martiagricola.com
NIF: B61025235

La totalitat d'aquesta pàgina web és propietat de Martí Fabrés, S.L. i no pot ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, o qualsevol altre manera de difusió no autoritzada expressament.

L'accés a aquest web no atorga als usuaris drets ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial dels seus continguts.

D'acord amb la Llei de Protecció de Dades Personals (LOPD 15/99), les dades recollides a partir de correu electrònic o formularis del lloc web entraran a formar part del fitxer automatitzat propietat única de Martí Fabrés, S.L., que té com a única finalitat la gestió administrativa, comercial i publicitària de l'empresa. Recordi que pot exercir quan ho desitgi el seu dret d'accés i cancel·lació mitjançant un correu electrònic a info@martiagricola.com